Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

20.05.2024 r. - 24.05.2024 r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki

12.06.2024r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

12.06.2024r. – 17.06.2024 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

19.06.2024 r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2022, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2021 do 28 lutego 2022r.)

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca i będą prowadziły rekrutacje uzupełniającą:

- Przedszkole Samorządowe nr 1

- Przedszkole Samorządowe nr 2

- Przedszkole Samorządowe nr 4

- Przedszkole Samorządowe nr 5

- Przedszkole Samorządowe nr 9

- Przedszkole Samorządowe nr 13

- Przedszkole Samorządowe nr 14

- Przedszkole Samorządowe nr 16

- Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

- Przedszkole Samorządowe nr 21

- Przedszkole Samorządowe nr 22

- Przedszkole Samorządowe nr 23

- Przedszkole Samorządowe nr 28

- Przedszkole Samorządowe nr 29

- Przedszkole Samorządowe nr 32

- Przedszkole Samorządowe nr 42

- Przedszkole Samorządowe nr 43

- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 24

 - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 24

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 28

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31 (oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 lat)

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34 (tylko zerówka szkolna – 5 i 6 latki)

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 39