Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Kielcach na rok szkolny 2023/2024 została zakończona. Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy na naszą stronę w kolejnym naborze do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025