Harmonogram naboru do przedszkoli 2024/2025

Data:
od 04-03-2024

Zdarzenie:

Publikacja ofert przedszkoli.

Data:
od: 13-03-2024 do 21-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Data:
od: 13-03-2024 do 21-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Data:
od 11-04-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 11-04-2024 godz. 09:00 do 18-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

Data:
od 22-04-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Data:
od: 20-05-2024 do 24-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 12-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
do 17-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

Data:
od 19-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.