Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji 2024/2025.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim zostały opublikowane w Zarządzeniu nr nr 7.2024  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2024 r.


Załączniki

Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych